Reklamační formulář

Reklamační list prosíme vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenovaný zašlete na adresu kramek@nakopecku.com, případně přiložte k reklamovanému zboží.

reklamační list_1

Zpět do obchodu